Мефисто не е толкова страшно в героите на бурята

^