Оставете Animus, когато пожелаете, в Assassin's Creed IV

^