Кула попълва пълния списък на Краля на бойците XIII

^