Konami остава ангажирана с бъдещите проекти на пазара на NFT

^