Пет долара ще получите пълен пакет Shadow of Mordor

^