Трой Бейкър избира да не създава, анулира плановете за NFT

^