Kena: Bridge of Spirits актуализация 1.11 показва елементи на картата и добавя три скрити шапки

^