Java Composition - Какво представлява композицията (Has-A) в Java

^