Изглежда, че RPG Maker Fes за 3DS ще се насочи към западни територии

^