Интеграция на Maven с TestNg с помощта на приставката Maven Surefire

^