Shantae: Half-Genie Hero е невероятно великолепен

^