Как да шифровам файлове и папки в Windows 10 OS

^