Композиторите на Halo решават продължилия десетилетия спор за роялти с Microsoft

^