Физическото издание на Grand Theft Auto Trilogy Switch стартира през февруари

^