Gloomhaven получава добре нужен урок навреме за продажбата на Steam на Asmodee

^