Животът на Square Enix е странно вдъхновена #EverydayHeroes кампания помага за борба с тормоза

^