Game Freak шеф издава официално изявление за мащабните промени в Pokemon на Pokemex

^