Kel'Thuzad е първият герой в Heroes of the Storm, който има търсене на талант на базово ниво

^