Наградите за игри обявяват датата за 2022 г. и добавят категория за най-добра адаптация

^