Бъдещето наистина е дошло: DDR прави Chocolate Rain

^