На 20-ата си годишнина WCW / nWo Revenge все още принадлежи в Залата на славата на най-големите видео игри в борбата

^