Крайният режим на Crota на Destiny е разочароващ извън финалния двубой

^