От Софтуер обяснява как би подходил към ново Бронирано ядро

^