Задайте телевизионни гаранции, че няма да се сблъскат с дела от Amazon / Netflix

^