Следващият кръпка на Final Fantasy XIV отново ще се справи с Final Fantasy Tactics

^