Преглеждате ли кредитите, когато завършите игра?

^