Колекцията Epic Zelda отива за над 2000 долара на eBay

^