Актуализацията на Elite Dangerous April носи нови зони за начинаещи, слотове за модули и месечни дейности

^