EA гласува най-лошата американска компания за 2013 г.

^