EA крадешком стартира голямата лятна актуализация на Battlefield 1, заедно с някои безплатни DLC

^