Doom 4 беше отменен, защото се чувстваше твърде много като Call of Duty

^