Отворената бета версия на Battlefield 2042 промени ли мнението ви за играта?

^