Практика на DevOps, базирана на пъргав манифест (част 2 - блок 1)

^