Сбогом Дот, сега използвам само новата сърдечна емоция на Valentione във FFXIV

^