Модели за проектиране в Java: Singleton, Factory And Builder

^