Време е „Героите на бурята“ да погледнат отново сбивания

^