Разработчиците не са добри изпитатели. Какво казваш?

^