Destiny Connect се чувства поколение зад, но това е добре

^