Destiny 2 преработва доста подкласове, за да направи място за своето събитие Arc Week

^