Управлявано от данни или параметризирано тестване със Spock Framework

^