Онлайн услугите на Dark Souls PC няма да се възобновят, докато не излезе Elden Ring

^