Cuphead се лепна, така че сега вече не можем да направим милион мъгмени

^