Създаване на макети и шпиони в Mockito с примери за кодове

^