Това е почти обвивка за легендарната дистрибуция на Pokemon за 2018 г.

^