Метакритичните отзиви на потребителите разкъсват Mass Effect 3 на парчета

^