Chill building sim Townscaper вече може да се играе в браузъри

^