Ремастърът на Bullet Witch се приземява на компютър днес, така че нека разгледаме някои стари рецензии

^