PSO 2 New Genesis получава увеличение на честотата на кадрите, но само за потребители на NVIDIA

^