Синтетичният оркестър прави красиви VG аранжименти

^