Агрегация в MongoDB: Агрегиран тръбопровод и намаляване на картата

^